Oikonomos, Network for Finance Professionals
   

Welkom op de ledenwebsite van Oikonomos 

Leden loggen in rechts bovenaan

De leden hebben toegang tot deze website die alle informatie bevat omtrent activiteiten van het huidige werkingsjaar.

Wie zijn wij ?

Oikonomos is een vereniging van financiële verantwoordelijken die een link hebben met West-Vlaanderen.  Het is een vereniging van en voor de leden en streeft geen enkel commercieel belang na.

De ledenrecrutering gebeurt door aanmelding van nieuwe kandidaat-leden bij het bestuur.  Wij streven er naar enkel actieve leden te recruteren die een toegevoegde waarde brengen aan het professionele netwerk en we streven er naar ons ledenaantal te beperken tot een aantal dat nog voldoende interactie tussen de leden toelaat. 

De naam "Oikonomos" komt voort uit de Griekse naam voor "Economie".

Oikonomos werd opgericht in 1990 en viert in 2015 zijn 25-jarig bestaan.


Contact: voorzitter

 


 

 © Oikonomos
Powered by Wild Apricot Membership Software